Christy de Back Taalprofessionals vindt uw privacy belangrijk. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt om de opdracht (tolkdienst, vertaalwerk, redactiewerk of taaltraining) zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Christy de Back Taalprofessionals zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven gegeven, behalve als dat nodig is voor een goede dienstverlening of als er een wettelijke verplichting is.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Christy de Back Taalprofessionals verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam en achternaam
• Geslacht
• Functie / beroep
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• E-mailadres (werk en/of privé)
• Bankgegevens

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de opdracht niet tot stand is gekomen, worden uw gegevens in beginsel door Christy de Back Taalprofessionals verwijderd en/of vernietigd.

Wat zijn uw rechten?

• U kunt uw gegevens inzien

• U kunt uw persoonsgegevens laten corrigeren en/of wijzigen

• U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen

• U kunt uw toestemming intrekken voor het ontvangen van de e-mailnieuwsbrieven

• U kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u vragen of klachten hebt over uw privacy of wilt weten welke persoonsgegevens Christy de Back Taalprofessionals van u verwerkt, kunt u contact opnemen via info@christydeback.nl.