tolken_1

“Speak properly, but always plainly. The end of speech is to be understood.”


– William Penn

Christy tolkt graag in het bedrijfsleven, tijdens persconferenties, in musea en tijdens feestelijke evenementen. Zodat alle niet-Nederlandstaligen zich ook welkom voelen. Met haar kennis van onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur en niet te vergeten business voelt zij zich in die sectoren als een vis in het water.

Teven is Christy een ervaren notaristolk. Zij is gespecialiseerd in tolken tijdens overdrachten onroerend goed bij het notariaat. Zij is sinds 2000 beëdigd als tolk Engels. Ook voor huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, testamenten en oprichting van een BV tolken wij regelmatig bij notariskantoren voor cliënten die geen of onvoldoende Nederlands kunnen.

Hoe zit dat precies? Als buitenlandse mensen in Nederland een huis kopen of gaan trouwen, moeten de notariële akten toch altijd in het Nederlands worden opgesteld en ondertekend. Sinds 1999 is er daarom een wet dat er een beëdigd tolk aanwezig dient te zijn. Deze wet beschermt zowel het notariaat als hun cliënten tegen eventuele misverstanden.

Andere tolkdiensten?

Christy de Back Taalprofessionals werkt regelmatig samen met andere tolken zoals bijvoorbeeld: ervaren en gediplomeerde rechtbanktolken, cabinetolken voor congressen en trainingen, fluistertolken en simultaantolken.

Ook voor andere talen, zoals Spaans en Duits.

Beëdiging & Kwaliteit

Christy de Back is in augustus 2000 door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam beëdigd als tolk-vertaler Engels.

Bovendien staat Christy sinds de oprichting in 2009 ingeschreven in het Register voor Beëdigd Tolk-Vertalers in Den Bosch. Zie bureau Wbtv www.bureaubtv.nl inschrijvingsnummer 403.

Om in dit register vermeld te mogen worden, zijn er strenge kwaliteitseisen en regels over permanente educatie. Iedere 5 jaar volgen wij minimaal 80 uur aan bij- en nascholing voor taalprofessionals.

Ten slotte is Christy lid van twee beroepsverenigingen voor taalprofessionals:

–    het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). www.ngtv.nl
–    en de Society for English Native-speaking Editors (SENSE). www.sense-online.nl