“Als ik aan het vertalen ben, is er een tussenstation
waar de betekenis in geen van de twee talen staat,
terwijl ik zoek naar het juiste woord.”

– Anonieme vriendin van Oliver Sachs

 

Vertalen

Christy de Back Taalprofessionals verzorgt heldere, goed lopende vertalingen van allerlei teksten. Dankzij transcreation , de combinatie van vertalen en copywriting, voelen de teksten nooit ‘vertaald’ aan. We maken leesbare en toegankelijke vertalingen in gepaste tone of voice.

Van het Nederlands naar het Engels én andersom.

Om opdrachtgevers kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit te bieden, werkt Christy de Back Taalprofessionals (de naam zegt het al) al jarenlang intensief samen met een select gezelschap van gespecialiseerde, ervaren taalprofessionals.

Niet alleen voor Engels maar ook Duits, Frans, Pools, Spaans en andere talencombinaties.

Christy de Back Taalprofessionals garandeert:

 • persoonlijke aandacht voor uw organisatie en opdrachten;
 • rechtstreeks contact met de vertaler;
 • professionaliteit;
 • inhoudelijke kwaliteit.

Beëdigde vertalingen?

Juridische documenten, zoals getuigschriften, contracten en notariële aktes kunnen worden beëdigd. Bovendien kunnen ze worden voorzien van een apostille door de arrondissementsrechtbank.

Beëdiging & Kwaliteit

In augustus 2000 is Christy de Back door de arrondissementsrechtbank te Rotterdam beëdigd als tolk-vertaler Engels.

Sinds de oprichting in 2009, staat Christy ingeschreven in het Register voor Beëdigd Tolk-Vertalers in Den Bosch. Zie bureau Wbtv www.bureaubtv.nl inschrijvingsnummer 403.

Om in dit register vermeld te mogen worden, zijn er strenge kwaliteitseisen en regels over permanente educatie. Iedere 5 jaar volgen wij minimaal 80 uur aan bij- en nascholing voor taalprofessionals.

 

Ten slotte is Christy lid van twee beroepsverenigingen voor taalprofessionals:

–    het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). www.ngtv.nl
–    en de Society for English Native-speaking Editors (SENSE). www.sense-online.nl

 

De vakgebieden

– Architectuur – Commercieel: Sales, Marketing, Reclame, PR – Kunst & Cultuur – Financieel
– Fiscaal – Juridisch – HRM – Logistiek – Medisch – Onderwijs – Techniek

De teksten

– Artikelen – Adviesrapporten – Beleidsteksten – Brochures – Catalogi – Contracten
– Diploma’s – Flyers – Getuigschriften – Interviews – Jaarverslagen – Kinderboeken
– Nieuwsbrieven – Notariële akten – Onderzoeksrapporten – Romans – Studieboeken


 

vertalen_1

“Proper words in proper places,
make the true definition of style.


– Jonathan Swift

 

Redigeren

Christy de Back Taalprofessionals corrigeert of herschrijft bestaande Nederlandse en Engelse teksten. Om zeker te weten dat uw teksten niet alleen foutloos, maar vooral ook leesbaar zijn.

De teksten

 • Offertes
 • Digitale nieuwsbrieven
 • Presentaties & pitches
 • Persberichten
 • Jaarverslagen
 • Wetenschappelijke artikelen
 • Bedrijfsprofielen

 

vertalen_1

“What is written without effort is in general
read without pleasure.


– Samuel Johnson

 

Tekstschrijven

Christy de Back Taalprofessionals schrijft informatieve teksten, nieuwsbrieven en wervende teksten in het Engels en in het Nederlands voor uw organisatie. Op basis van interviews en schriftelijk informatiemateriaal.

Een goede tekstschrijver heeft:

 • uitstekende schrijfvaardigheid;
 • een journalistieke werkhouding;
 • een groot inlevingsvermogen in opdrachtgever en doelgroep;
 • affiniteit met het onderwerp;
 • het lef om dingen zwart op wit te stellen.

Opdrachtgevers besparen tijd en geld door teksten rechtstreeks door de copywriters van Christy de Back Taalprofessionals in het Engels te laten schrijven.

De teksten

 • Wervende brochures
 • Informatieve teksten
 • Inhoudelijke interviews en portretten
 • Presentaties