Lost in Translation?

Nederlandse woorden als ‘gezellig’ en ‘uitwaaien’ laten zich lastig vangen in één Engels woord. Dankzij transcreation lukt het wel om ze te vertalen. Transcreation betekent voor mij: vrij vertalen en als een tekstschrijver te werk gaan. Soms is daarvoor overleg